สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา


สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 17 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์