กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แขวงทางหลวงสุรินทร์
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 9
   • แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงสุรินทร์ – 3 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท.หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานทางหลวงที่ – 9 อัตรา
   • แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสารทางวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์