กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร
   • ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายตามประเภทที่กำหนด
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์