สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สถาบันพระบรมราชนก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 17 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
  • คุณสมบัติ :
   • วุฒิการศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล / การพยาบาลและผดุงครรถ์ ชั้นหนึ่ง
 • บรรณารักษ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบรรณารักษศาสตร์ ,บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ,สารสนเทศศึกษา ,สารนิเทศศาสตร์
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสารสนเทศศาสตร์ ,คอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
  • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จังหวัดแพร่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์