องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสหกิจ ตำแหน่งนิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา


องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสหกิจ ตำแหน่งนิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 17 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร 6
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   • มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ หรือแสดงวิสัยทัศน์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์องค์การสะพานปลาตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์