องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมายระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา


องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมายระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 17 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าสำนักงานกฎหมายระดับ 8
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
   • อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
   • มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และวุฒิภาวะผู้นำในการบริหารงานเป็นอย่างดี
   • มีวิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
   • เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนตามเกณฑ์ที่กำหนด
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความง
   • หากมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์องค์การสะพานปลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์