สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์