กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 10 อัตรา
   • แขวงทางหลวงแพร่ : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงน่านที่ 1 : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงน่านที่ 2 : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงพะเยา : 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาก่อสร้าง สำรวจ เขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือเทคนิควิศวกรรมโยธา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 2
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 จังหวัด แพร่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์