สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 – 23 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักจัดการงานทั่วไป
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองกลาง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์