สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์