สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 6 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์