สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  • คุณสมบัติ
   • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์
   • ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
  • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
  • คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังพล สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์