มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา ป.เอก หรือกำลังศึกษาระดับ ป.เอก
   • สาขาบัญชี ,การเงิน ,การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์ ,ขนส่งระหว่างประเทศ
  • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ,IELTS ,TU-GEP ,CU-TEP
  • ปฏิบัติงานที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทาง
  • อีเมล์ : hr@tbs.tu.ac.th
  • ไปรษณีย์ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์