กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เคยผ่านปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เคยผ่านปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือช่างพิมพ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์