สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือการจัดการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานอัยการสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์