สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 1 อัตรา


สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิเคราะห์และวางแผน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือการเงิน
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์