กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา สังกัดสํานักก่อสร้างที่ 2


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 24 อัตรา สังกัดสํานักก่อสร้างที่ 2

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา 20 อัตรา
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 • พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษา
  • พนักงานโยธา
   • ปวช./ปวท./ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง / สำรวจ /โยธา /เขียนแบบ ,สถาปัตยกรรม ,เทคนิควิศวกรรมโยธา /สำรวจ /สถาปัตยกรรม
  • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
   • ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา

สังกัด

 • สํานักก่อสร้างที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สํานักก่อสร้างที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์