กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ( ส่วนกลาง ) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ ( ส่วนกลาง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การเงิน หรือบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์