วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563

นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

พนักงานประจำห้องทดลอง

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์