สำนักงานเกษตรและสหกรณ์นนทบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 20 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์