กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 25 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือช่างโทรคมนาคม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์