กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการ 1 อัตรา


กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ทุกวุฒิการศึกษา ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชางานระบบฐานข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์