สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำพูน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • นักวิชาการป่าไม้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาทางวนศาสตร์

อัตราเงินเดือนทั้ง 2 ตำแหน่ง

 • 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์