กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 8 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสรรพสามิต
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ ปริญญาตรี – โท สาขา นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ / บรืหารรัฐกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การบัญชี ,คอมพิวเตอร์ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ ,คณิตศาสตร์

ปฏิบัติที่

 • 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
 • 2.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
 • 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
 • 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
 • 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 • 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
 • 7.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
 • 8.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่หน่วยงานและสถานที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์