สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 7 – 21 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 44,530 บาท
  • วุฒิ ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การบัญชี ,การเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านปฏิบัติการและบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 7 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง / ส่งไปรษณีย์ที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์