ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 11 อัตรา ปี 2563


ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 11 อัตรา ปี 2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ประเภทนายทหารประทวน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 11 อัตรา

หัวข้อข้อมูลชุดที่ 7

 • เป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
 • ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. หรือปวส.
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีความหนาของร่างกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • ไม่เป็นโรคเท้าแบน
 • ไม่เป็นโรคตาบอดสี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

เว็บไซต์