มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิจัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • นักวิชาการเกษตร ( ควบคุมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านน้ำนม )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • นักวิชาการเกษตร ( ควบคุมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเนื้อสัตว์ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์