สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์