สำนักงานสาธารณสุขเลย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 13 – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : นักวิชาการพัสดุ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิติศาสตร์ ,อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าและเทคโนโลยีการไฟฟ้า ,โยธา ,ก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์