กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานพัสดุ 1 อัตรา


กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานพัสดุ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 21 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์