สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์