กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 908 อัตรา


กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 908 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ( แต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรี )
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   • จำนวน : 87 อัตรา
   • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
   • จำนวน : 3 อัตรา
   • อัตราเงินเดือน : 17,550 บาท
 • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ( แต่งตั้งยศจ่าอากาศตรี )
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.
   • จำนวน : 13 อัตรา
   • อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช.
   • จำนวน : 438 อัตรา
   • อัตราเงินเดือน : 9,330 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
   • จำนวน : 367 อัตรา
   • อัตราเงินเดือน : 8,610 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบวิชาการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กองทัพอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์