โครงการจัดตั้งสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2563

อาจารย์ 2 อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาเอก
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา
  • สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • 34,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีผลทดสอบภาษอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS ,CU-TEP ,KU-EPT ,TOEIC

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบการสอน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์