สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวฟิสิกส์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์