กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 10 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันประสาทวิทยา 19 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงาน กศน. นครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำรวจ 96 อัตรา
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข รพ.ขอนแก่น รับสมัครคนพิการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ยะลา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา