ผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่สนใจนำข่าวสารล่าสุดไปติดที่เว็บไซต์ เพื่อนำข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ สามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ จากนั้นนำไปวางบนหน้าเว็บในตำแหน่งที่ต้องการ

หรือ กรณีที่ต้องการติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง RSS Feed สามารถใช้ลิ้งค์ด้านล่างในการติดตาม