งานราชการ: กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต