สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 14 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ( สุรินทร์ ) รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 14 อัตรา
   • คณิตศาสตร์ : 2 อัตรา
   • ภาษาไทย : 2 อัตรา
   • ภาษาอังกฤษ : 2 อัตรา
   • คอมพิวเตอร์ : 2 อัตรา
   • ดนตรี (สากล) : 2 อัตรา
   • สังคมศึกษา : 1 อัตรา
   • สุขศึกษา : 1 อัตรา
   • ชีววิทยา : 1 อัตรา
   • เกษตรกรรม : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์