มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( วุฒิปริญญาเอก ) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม การออกแบบ หรือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอน
   • ต้องมีผลทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
    • TOEFL
    • IELTS
    • TU-GET
    • CU-TEP

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบการสอน
 • ทดสอบทางจิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์