กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทย์การอาหาร) 1 อัตรา


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 12 มิถุนายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทางโภชนาการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 312 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์