กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 30 มิถุนายน 2563

นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน: 20,540 – 22,750 บาท
 • วุฒิ: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม หรือ วิชาชีพเภสัชกรรม

เภสัชกร 5 อัตรา

 • เงินเดือน: 20,540 – 22,750 บาท
 • วุฒิ: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม หรือ วิชาชีพเภสัชกรรม

พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

 • เงินเดือน: 19,500 บาท
 • วุฒิ: ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรถ์

นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

 • เงินเดือน: 19,500 บาท
 • วุฒิ: ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

หน่วยงานที่สังกัด

 • ติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์