กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์