สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา


สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์