กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา


กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ( ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก. ) ของสำนักงานก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์