สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 15 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เศรษฐกรปฏิบัติการ/ปริญญาโท
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • เศรษฐกรปฏิบัติการ/ปริญญาตรี
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,5000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานกพ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์