องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง 1 อัตรา


องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง จำนวน 1 อัตรา

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.โท สาขาเกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ องค์การสะพานปลา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์