สภากาชาดไทย รับสมัครเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาล 3-5
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ฝ่ายปฎิบัติการ ศูนย์ดวงตา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว)
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ฃ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์