กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างงานวิศวกร ด้านเครื่องกล 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างงานวิศวกร ด้านเครื่องกล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานวิศวกร / ด้านเครื่องกล
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาจากผลงาน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์