ศาลเยาวชนและครอบครัวลำพูน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา


สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

นิติกร

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,950 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 8 – 28 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์