ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

หัวข้อข้อมูลชุดที่ 7

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหายให้สอนหรือทำวิจัย
 • มีผลคะแนนการทดสอบภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่กำหนด
  • TOEFL Paper based — 550 คะแนน หรือ
  • TOEFL computer based — 213 คะแนน หรือ
  • TOEFL internet based — 79 คะแนน หรือ
  • IELTS — 6.5 คะแนน หรือ
  • TU-GET — 550 คะแนน หรือ
  • CU-TEP 75 คะแนน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบการสอน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบทางจิตวิทยา

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ตามที่กำหนด

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์